Select menu item

PŠ ČRNEČE

Podružnična šola Črneče,
Črneče 157,
2370 Dravograd.
Tel.: 02 878 31 95
Vodja šole: Helena Uduč Pepevnik

Napredno misleči Črnečani so se več desetletij ukvarjali z željo, da bi tudi v njihovem kraju zgradili šolo, uresničili pa so jo šele leta 1872. Pouk se je za 66 učencev začel 4. novembra 1873, ko je bila zgrajeno sedanje šolsko poslopje. Do konca 1. svetovne vojne je potekal pretežno v nemškem jeziku. Po drugi svetovni vojni je bilo na šoli dolga leta povprečno 70 do 90 učencev. Kot samostojna osemletna osnovna šola je delovala do šolskega letu 1957/58, ko je bil šolski okoliš Črneč pripojen Dravogradu. V šolskem letu 1958/59 sta na šoli ostala le dva oddelka za učence od 1. do 4. razreda, učence višjih razredov pa so prešolali na centralno šolo v Dravograd. Avgusta 1976 je bila šola porušena do zidov, v treh mesecih so jo nadzidali, temeljito uredili in opremili s centralno kurjavo. Že decembra so učenci lahko začeli pouk v prenovljenem šolskem poslopju. Naslednje leto je začela kot prva in edina šola v občini s celodnevno obliko dela. Leta 1989 so celodnevno šolo ukinili. Žalosti pa nas dejstvo, da število učencev v zadnjih letih močno upada.

Na šoli v Črnečah domuje tudi oddelek vrtca.

Dostopnost