Podružnična šola Trbonje,
Trbonje 26,
2371 Trbonje.
Tel.: 02 878 85 51
Vodja šole: Vesna Šmon

Iz ohranjenih cerkvenih listin izvemo, da segajo prvi začetki izobraževanja trbonjskih otrok že v leto 1822. Pouk je potekal v stari, na pol podrti leseni mežnariji, prvi učitelji so bili mežnarji in organisti pa tudi župniki. Leta 1850 je bil pouk v župnišču. Ohranjeni so podatki, da je od leta 1840 do 1865 delovala nedeljska šola. Redno šolo so ustanovili z odlokom deželnega šolskega sveta v Gradcu oktobra 1860. Z rednim poukom so pričeli šele leta 1865, ko so zgradili šolsko poslopje z enim razredom na mesto podrte lesene mežnarije. Ker ni bilo stanovanja za učitelja, so se le-ti neprestano menjavali, tudi po letu 1875, ko so zadnje dozidali pri šoli skromno stanovanje. Z odlokom cerkvenega šolskega sveta v Gradcu, dne 31. 8. 1891, se šola razširi v dvorazrednico. Novo šolo so začeli gradit leta 1899. 7. decembra 1900 je bila svečana otvoritev in 2. januarja 1901 so se učenci in učitelji preselili v nove prostore. Šola je bila lepa, svetla in prostorna. Imela je tri razrede, učiteljevo stanovanje z dvema sobama in kuhinjo. 30. januarja 1927 se razširi v trirazrednico. Učilnico so pridobili z odstranitvijo stene med pisarno in stanovanjem učiteljice. Staro šolo so zato morali preurediti v stanovanje. Druga svetovna vojna je trbonjske otroke silno prizadela. Nemški učitelji so se neprestano menjavali, vsi so jih želeli čimprej potujčiti. Partizani so 22. februarja 1944 v šoli priredili velik miting, potem pa so jo požgali. Ljudem so strogo prepovedali pošiljati otroke v nemško šolo. Nemški učitelji so odšli in do osvoboditve v Trbonjah ni bilo več rednega pouka.

Po vojni je bil pouk najprej organiziran dopoldne in popoldne v stari šoli, kasneje tudi v sobi pri Otmarju Lauku - Helblu. Po odloku ministrstva za prosveto ljudske republike Slovenije je postala šola 28. februarja 1947 štirirazrednica. Čeprav so se prvi začetki obnove šole začeli že prvo leto po vojni , so jo zaradi različnih vzrokov končali šele po petih letih. Slavnostna otvoritev obnovljene šole je bila 30. avgusta 1950.Učitelji so poučevali kombinirano v treh oddelkih.Učenci , ki so si želeli pridobiti boljšo osnovo za nadaljnje šolanje, so odhajali po četrtem razredu v nižjo gimnazijo v Vuzenico, Slovenj Gradec, Ravne, po letu 1958 tudi v Dravogradu. Leta 1972 so začeli uvajati predmetni pouk na višji stopnji, poučevali so učitelji dravograjske šole. V šolskem letu 1976/77 so prešolali v Dravograd sedmi in osmi, naslednje leto pa še peti in šesti razred. V Trbonjah so ostali trije oddelki s tremi učiteljicami. Od leta 1891 sta dva kombinirana oddelka 1., 2. in 3., 4. razred, z dvema učiteljicama.Šolo so postopoma obnavljali.Leta 1973 so uredili centralno kurjavo, ki je zamenjala stare glinaste peči, nekdanje stanovanje upravitelja so preuredili v učilnico za VVZ, olepšali so okolico šole - tu je sedaj igrišče z igrali, v letu 1989 pa so jo popolnoma prenovili.

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2019

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA