Tema letošnjega 32. festivala Turizmu pomaga lastna glava je KULTURA IN TURIZEM. Na omenjeno temo bomo pri Turistični interesni dejavnosti izdelali raziskovalno nalogo ter jo v marcu ali aprilu 2018 predstavili na turistični tržnici v enem izmed Mercatorjevih centrov.

Mentorja: Helena Gostenčnik in Lovro Plimon