Naravoslovni dan

Naravoslovni dan

V četrtek, 3. 6. 2021, smo s šestošolci izvedli naravoslovni dan na temo ekosistemi v okolici šole. Polovica učencev je pridno urejala šolski vrt, z drugo polovico pa smo se odpravili proti Črnečam in na poti opazovali različne ekosisteme. Razmišljali smo o pomenu biotske raznovrstnosti in vplivu človeka na biološko ravnovesje v ekosistemih. Posebno pozornost smo posvetili Dravograjskemu jezeru in pomenu evropskega ekološkega omrežja Natura 2000, v katerega je to območje vključeno. Opazovali smo lahko številne rastline in živali, nekatere pa smo si lahko pobližje ogledali samo na predstavitvenih tablah (dvoživke, kače, ptice, bobra). Preživeli smo prijetno dopoldne. Nekaj utrinkov je učenec Vidvan Isak ujel na sodoben način…

Pripravili in zapisali: Vida Jaušovec in Danica Grušovnik

O avtorju