Select menu item

DAN SLOVENSKE HRANE

DAN SLOVENSKE HRANE

V petek, 17. novembra 2023 obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ki je bil prvič organiziran na pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 2011.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo mladino, vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o:

  • Pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad.
  • Pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji.
  • Pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje.
  • Pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.

Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Letošnji slogan je

» KRUH ZA ZAJTRK – SUPER DAN »

  • V petek bo prva šolska ura namenjena skupnemu zajtrku učencev, učiteljev v matičnih učilnicah.
  • Živila našega skupnega zdravega zajtrka bodo izključno lokalnega oz. slovenskega porekla.
  • Učenci pa bodo prisluhnili radijski oddaji na temo zajtrka in lokalno pridelane hrane.

Organizatorka šolske prehrane: Elizabet Negovec Kopmajer

O avtorju
Dostopnost