Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov

Slika, ki vsebuje besede besedilo, igrača, punčka, izrezek

Opis je samodejno ustvarjen

V ponedeljek 26. 9. 2022 je na šoli in vseh podružnicah potekal dan dejavnosti na temo Evropski dan jezikov – European day of languages s sloganom Spoštujemo vse jezike Evrope.

To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje tujih jezikov.

Na pobudo Sveta Evrope od 2001 vsako leto praznujemo 26. septembra evropski dan jezikov.

Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so:

– dvigniti zavest o pomembnosti učenja jezikov z namenom spodbujanja raznojezičnosti in medkulturnega razumevanja,

– zavzemati se za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi ter

– spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Učenci so pod mentorstvom razrednikov in so-razrednikov ustvarjali. Najprej so se pogovorili o pomenu učenja in znanja jezikov ter jezikovni in kulturni raznolikosti v Evropi, nato pa spoznavali posamezne države z različnih zornih kotov. Nekateri so preučevali kulturo, športe, kulinariko, znanstvenike, drugi znamenitosti, rastlinski in živalski svet Evrope, pesmi, plese in še kaj.

Vsi so na prijeten način spoznali in se naučili nekaj novega. Nastali so različni izdelki, ki si jih lahko ogledate v prilogi.

Zapisala: Helena Gostenčnik, učiteljica angleščine in geografije

O avtorju