Select menu item

POGUM

POGUM

POGUM: Podjetnost v osnovnošolskih glavah in usmerjanje mladih v samostojnost

POGUM je projekt KSIPOŠ »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« učence spodbujamo pri prožnih oblikah učenja in jih tako podpiramo pri kakovostni karierni orientaciji na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Kot razvojna šola si bomo v letošnjem šolskem letu zadali določen izziv, katerega bomo z učenci in s pomočjo konzorcijskih partnerjev v naslednjem šolskem letu tudi izvajali. 

Predvsem želimo spodbuditi njihov način razmišljanja in razumevanja podjetnosti, kot so ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin.

Tako bomo lahko pojem »podjetnost« učencem vsaj malo približali in jim ponudili eno izmed mnogih poti k njihovi samostojnosti. 

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Koordinatorica projekta: Ana Mrdavšič

Dostopnost